Usługi

Notariusz sporządza czynności notarialne zgodnie z treścią ustawy prawo o notariacie. Sporządza akty notarialne obejmujące umowy: sprzedaży, zamiany, darowizny, ustanowienia odrębnej własności lokali, pożyczki, umowy spółki, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, pełnomocnictwa, dokonuje poświadczeń własnoręczności podpisów, sporządza kopie wierzytelne dokumentów, wyciąg i odpisy. Ponadto sporządza protokoły (depozytu, zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego). W przypadkach uzasadnionych Notariusz może sporządzić czynności także poza siedzibą Kancelarii.

Lista czynności wykonywanych przez notariusza

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza poświadczenia
  • sporządza protesty weksli oraz czeków
  • sporządza wypisy, odpisy, projekty aktów
  • spisuje protokoły
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne jak i prawne. Zarówno klientów biznesowych, developerów, spółki prawa handlowego i fundacje.

W razie pytań służę pomocą podczas kontaktu telefonicznego.